How To
วิธี ซื้อวันดีแทค เติมวันดีแทค โดยการ สมัครใช้บริการ “ใจดีแจกวัน” จากแฮปปี้ดีแทค โดยผู้ใช้บริการสามารถ เติมวันดีแทค ได้ครั้งละ 30,90 สูงสุดไม่เกิน 180 วัน

ซื้อวันดีแทค

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอใช้ ซื้อวันดีแทค กับ บริการใจดีแจกวัน จาก ดีแทค
  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป โดยนับตั้งแต่เปิดเบอร์ และต้องมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการสามารถมีวันใช้งานสะสมสูงสุดไม่เกิน 365 วันหลังจากใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการใจดีให้ยืม จะต้องคืนเงินที่ยืมกับดีแทคพร้อมค่าบริการ และต้องไม่มียอดค้างชำระก่อนใช้บริการนี้

ซื้อวันดีแทค

บริการด่วนพิเศษ กด *113* จำนวนวันที่ต้องการ (30วัน/90วัน/180วัน) # กดโทรออก
เพิ่มวัน ราคา สมัคร สมัครบนมือถือ
30 วัน
ครั้งละ 3 บาท กด *113*30# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
90 วัน
ครั้งละ 9 บาท กด *113*90# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
180 วัน
ครั้งละ 15 บาท กด *113*180# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
วิธีการสมัคร ซื้อวันดีแทควิธีอื่นๆ
  1. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *100 หรือ *1013
  2. บริการผ่านเว็บที่ www.dtac.co.th
อัตราค่าบริการ
  • ครั้งละ 3 บาทต่อการขอวัน 30 วัน
  • ครั้งละ 9 บาทต่อการขอวัน 90 วัน
  • ครั้งละ 15 บาทต่อการขอวัน 180 วัน
** อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งผู้ใช้บริการเมื่อทำรายการสำเร็จ **