สมัครใช้บริการ ยืมเงินดีแทค กับ “ใจดีให้ยืม” จากแฮปปี้ดีแทค สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินจากดีแทค โดยผู้ใช้บริการสามารถ ยืมเงินดีแทค ได้ครั้งละ 10,20,30,40,50 สูงสุดไม่เกิน 100 บาท (ไม่เพิ่มวันใช้งาน) และสามารถเติมเงินครั้งถัดไปได้หากได้คืนเงินและค่าบริการให้กับ ดีแทค  

ยืมเงินดีแทค

ยืมเงินดีแทค

บริการด่วนพิเศษ พิมพ์ *110*ค่ายืมที่ต้องการ (เช่น 10)# กดโทรออก
ยืมเงิน ราคา สมัคร สมัครบนมือถือ
10 บาท
ครั้งละ 2 บาท
กด *110*10# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
20 บาท
ครั้งละ 2 บาท
กด *110*20# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
30 บาท
ครั้งละ 2 บาท
กด *110*30# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
40 บาท
ครั้งละ 3 บาท
กด *110*40# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
50 บาท
ครั้งละ 3 บาท
กด *110*50# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
60 บาท
ครั้งละ 4 บาท
กด *110*60# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
70 บาท
ครั้งละ 5 บาท
กด *110*70# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
80 บาท
ครั้งละ 5 บาท
กด *110*80# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
90 บาท
ครั้งละ 6 บาท
กด *110*90# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
100 บาท
ครั้งละ 6 บาท
กด *110*100# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก

วิธีการสมัคร วิธีอื่นๆ
 1. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *100 หรือ *1010
 2. บริการผ่านเว็บที่ www.dtac.co.th
 3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่สามารถยืมได้ พิมพ์ *110*0# กดโทรออก
 
อัตราค่าบริการ
 •  ยืม 10 บาท ค่าบริการ 2 บาท
 • ยืม 20 บาท ค่าบริการ 2 บาท
 • ยืม 30 บาท ค่าบริการ 2 บาท
 • ยืม 40 บาท ค่าบริการ 3 บาท
 • ยืม 50 บาท ค่าบริการ 3 บาท
 • ยืม 60 บาท ค่าบริการ 4 บาท
 • ยืม 70 บาท ค่าบริการ 5 บาท
 • ยืม 80 บาท ค่าบริการ 5 บาท
 • ยืม 90 บาท ค่าบริการ 6 บาท
 • ยืม 100 บาท ค่าบริการ 6 บาท
 
คุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอใช้ บริการใจดีให้ยืม จาก ดีแทค
 •  ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ โดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักตั้งแต่ 0 บาท ขึ้นไป
 • ผู้ใช้บริการสามารถเลือกยอดเงินที่ต้องการยืมได้ตามที่ระบบกำหนดให้เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการนี้ในครั้งต่อไปเมื่อได้คืนเงินที่ยืมและชำระค่าบริการครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องไม่อยู่ในระหว่างขอโอนย้ายเครือข่าย
 • ระบบจะเติมเงินตามจำนวนที่ผู้ขอใช้บริการ ทำรายการเข้ามา โดยไม่เพิ่มวันใช้งาน และระบบจะส่ง SMS ยืนยันการเติมเงินภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการจะต้องเสียค่าบริการตามยอดเงินที่ทำการยืม ต่อครั้ง โดยค่าบริการจะถูกหักหลังการเติมเงินครั้งถัดไป
 • เมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินหลังจากใช้บริการ ระบบจะตัดจากเงินที่เติมในแต่ละครั้งจนครบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ