โปรเน็ตดีแทค

เน็ต Non-Stop 384/512/1024 Kbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
15 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 16.05 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 384 Kbps จนครบ 400 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps)
กด *104*871*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
15 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 16.05 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 300 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps)
กด *104*872*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
15 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 16.05 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 100 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps)
กด *104*873*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
79 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 84.53 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 1.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps)
กด *104*857*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก