NetFreeCall เน็ต 3G/4G Non-Stop ใช้ไม่หมดทบได้

พร้อมโทรฟรีเบอร์ดีแทค 24 ชั่วโมง

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ โทรฟรีในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
29 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 31.03 บาท)
ใช้เน็ต 3G/4G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
โทรฟรี 24 ชม
โทรได้ครั้งละ 1 ชม ไม่จำกัดครั้ง
กด *104*911*8826310# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 5 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ต 3G/4G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
เน็ตทบได้
โทรฟรี 24 ชม
โทรได้ครั้งละ 1 ชม ไม่จำกัดครั้ง
กด *104*912*8826310# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
129 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 138.03 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ต 3G/4G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 1.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
เน็ตทบได้
โทรฟรี 24 ชม
โทรได้ครั้งละ 1 ชม ไม่จำกัดครั้ง
กด *104*913*8826310# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ต 3G/4G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 3.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
เน็ตทบได้
โทรฟรี 24 ชม
โทรได้ครั้งละ 1 ชม ไม่จำกัดครั้ง
กด *104*914*8826310# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
499 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 533.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ต 3G/4G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384 Kbps)
เน็ตทบได้
โทรฟรี 24 ชม
โทรได้ครั้งละ 1 ชม ไม่จำกัดครั้ง
กด *104*915*8826310# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
799 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 854.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ต 3G/4G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 10 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384 Kbps)
เน็ตทบได้
โทรฟรี 24 ชม
โทรได้ครั้งละ 1 ชม ไม่จำกัดครั้ง
กด *104*916*8826310# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
1099 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 1175.93 บาท)
ต่ออายุอัตโนมัติ
ใช้เน็ต 3G/4G ได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว สูงสุด จนครบ 20 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 384 Kbps)
เน็ตทบได้
โทรฟรี 24 ชม
โทรได้ครั้งละ 1 ชม ไม่จำกัดครั้ง
กด *104*917*8826310# สมัครเลย
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรฟรีเบอร์ดีแทคครั้งละ 1 ชม. ค่าโทรส่วนเกิน หรือโทรเบอร์อื่นๆ คิดนาทีละ 99 สต. (ไม่รวม VAT)
* สิทธิ์การใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับแพ็กเกจราย 5 วัน 7 วัน และรายเดือน สามารถทบไปรอบถัดไปได้ เมื่อต่ออายุอัตโนมัติสำเร็จเท่านั้น
* เช็คยอดการใช้งานแพ็กเกจ NetFreeCall โทร *101*1# โทรออก