โปรเน็ตดีแทค ใหม่ล่าสุด

ความเร็ว 10 Mbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
55 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 58.85 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps จนครบ 2 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*695*8826310# สมัครเลย
330 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 353.1 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps จนครบ 14 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*689*8826310# สมัครเลย
1100 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 1,177 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 10 Mbps จนครบ 33 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*698*8826310# สมัครเลย

ความเร็ว 4 Mbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
32 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 34.24 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 1 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*694*8826310# สมัครเลย
220 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 235.4 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 7 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*679*8826310# สมัครเลย
650 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 695.5 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 4 Mbps จนครบ 20 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*697*8826310# สมัครเลย

ความเร็ว 1 Mbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
25 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 26.75 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*693*8826310# สมัครเลย
120 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 128.4 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*659*8826310# สมัครเลย
350 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 374.5 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 1 Mbps จนครบ 7.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*696*8826310# สมัครเลย

ความเร็ว 512 Kbps

โปรเน็ต เล่นเน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ
22 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 23.54 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 500 MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*692*8826310# สมัครเลย
89 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 95.23 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 2.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*629*8826310# สมัครเลย
300 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 321 บาท)
ใช้เน็ตไม่กำจัด
ที่ความเร็ว 512 Kbps จนครบ 7.5 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
กด *104*649*8826310# สมัครเลย