โปรคิดตามปริมาณการใช้งาน

คิดตามปริมาณ

โปร ใช้เน็ตได้ สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
49 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 52.43 บาท)
ใช้เน็ต 3G ในปริมาณ 75MB
กด *104*252*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
79 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 84.53 บาท)
ใช้เน็ต 3G ในปริมาณ 200MB
กด *104*253*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
99 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 105.93 บาท)
ใช้เน็ต 3G ในปริมาณ 100MB
กด *104*25*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
199 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 212.93 บาท)
ใช้เน็ต 3G ในปริมาณ 1GB
กด *104*26*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
399 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 426.93 บาท)
ใช้เน็ต 3G ในปริมาณ 1.5GB
กด *104*254*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
549 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 587.43 บาท)
ใช้เน็ต 3G ในปริมาณ 2GB
กด *104*255*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก

Comments

comments