โปรสำหรับ คนชอบโทร

ซูเปอร์เม้าท์ 24 ชม.

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
12 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 12.84 บาท)
โทรเบอร์ดีแทคฟรี 24 ชม.
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์ี
*103*241*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์

เม้าท์มัน 18 ชม. (5 ทุ่ม – 5 โมงเย็น)

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
9 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 9.63 บาท)
โทรฟรีช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น.
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์ี
*103*301*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์

คุยเช้า (8 โมงเช้า – เที่ยง)

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
5 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 5.35 บาท)
โทรฟรีช่วงเวลา 8.00 -12.00 น.
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์ี
*103*361*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์

คุยบ่าย (บ่ายโมง – 5 โมงเย็น)

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
5 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 5.35 บาท)
โทรฟรีช่วงเวลา 13.00 -17.00 น.
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์ี
*103*362*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์

คุยดึก (4 ทุ่ม – ตี 2)

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
5 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 5.35 บาท)
โทรฟรีช่วงเวลา 22.00 – 02.00 น.
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์
*103*363*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์

โทรเบอร์ดีแทค 40 นาที

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
10 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 10.07 บาท)
โทรฟรี 40 นาที เบอร์ดีแทค
โทรไม่หมดเก็บไว้ใช้ต่อได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
*103*352*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์

โทรเบอร์ดีแทค 120 นาที

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
15 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 10.07 บาท)
โทรฟรี 120 นาที เบอร์ดีแทค
โทรไม่หมดเก็บไว้ใช้ต่อได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
*103*353*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์