โปรสำหรับ คนชอบโทร

เม้าท์ 3 วัน

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
25 บาท / 3 วัน
(รวมภาษี 12.84 บาท)
โทรฟรีช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น.
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์
*103*303*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์

เม้าท์ 7 วัน

โปร โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
59 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 63.13 บาท)
โทรฟรีช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น.
โทรฟรีครั้งละ 60 นาที
ส่วนเกินนาทีละ 99 สตางค์ี
*103*307*7594686# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* โทรนอกเวลา เบอร์ค่ายอื่น นาทีละ 99 สตางค์