โปรเสริมสำหรับซิมสมาร์ทโฟน

โปรเสริมซูเปอร์สมาร์ท…เน็ตและโทร

โปร เล่นเน็ตได้ โทรในเครือข่าย สมัคร สมัครบนมือถือ สมัครบนมือถือ
15 บาท / 1 วัน
(รวมภาษี 16.05 บาท)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 50MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
15 นาที กด *104*291*8826310# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
75 บาท / 7 วัน
(รวมภาษี 80.25 บาท)
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 200MB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
75 นาที กด *104*292*8826310# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
300 บาท / 30 วัน
(รวมภาษี 321 บาท)
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
ใช้เน็ตได้ไม่จำกัด
ที่ความเร็ว 42 Mbps จนครบ 1 GB
(ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps)
300 นาที กด *104*293*8826310# สมัครโปร
iPhone กดปุ๋มค้างแล้วเลือก copy/คัดลอก แล้วนำไปวางช่องโทร กดโทรออก
* ส่วนเกินคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นหลักของผู้ใช้บริการ